Übungsplan FFW Truchtlaching 2018

 Freitag  02.03.18  19:30
 Freitag  16.03.18  19:30
 Freitag  30.03.18  19:30
 Freitag  13.04.18  19:30
 Freitag  27.04.18  19:30
 Freitag   11.05.18  19:30
 Freitag  25.05.18  19:30

 Freitag  08.06.18  19:30
 Freitag  22.06.18  19:30
 Freitag  06.07.18  19:30
 Freitag  20.07.18  19:30
 Freitag  03.08.18  19:30
 Freitag  17.08.18

 19:30

 Freitag  31.08.18

 19:30


 Freitag  14.09.18  19.30
 Freitag  28.09.18  19:30
 Freitag  12.10.18  19:30
 Freitag  26.10.18  19:30
 Freitag  09.11.18  19:30
 Freitag  23.11.18  19:30
 Freitag  07.12.18  19:30
 Freitag  14.12.18  19:30